8 نکته برای انتخاب بیمارستان

براى زایمان بهتر است قبل از انتخاب بیمارستان به دوستدار كودك بودن آن توجه كنید.

0
62
8 نکته برای انتخاب بیمارستان

لازم است شما مادر گرامی در دوران باردارى با كاركنان بهداشتی درمانی همكاری كنید. در این دوران اطلاعاتی در مورد شیرمادر از كاركنان بهداشتی كسب نموده، در كلاس های آموزشی پیش بینى شده شركت كنید و برای شیردهی عزم تان را جزم كرده و آماده شوید.

براى زایمان بهتر است قبل از انتخاب بیمارستان به دوستدار كودك بودن آن توجه كنید (در حال حاضر حدود 90 ٪ بیمارستان هاى كشور دوستدار كودك هستند). در این بیمارستان ها فرایندهاى شروع به موقع شیردهى مادر در ساعت اول تولد و تداوم شیردهى مادر به نوزاد در روزهاى بعد تا هنگام ترخیص به دقت دنبال مى شود و همچنین آموزش هاى لازم براى اقداماتى كه در زمان بسترى و بعد از ترخیص براى موفقیت و راحتى بیشتر مادر در تداوم شیردهى لازم است به مادر داده مى شود.

اقدامات ساده و مهمی بشرح ذیل در بیمارستان هاى دوستدار كودك انجام می شود تا مادران شیردهی موفقی داشته باشند.

1- بر اساس دستور عمل هاى كشورى این بیمارستان ها تا حد امكان از انجام سزارین، تجویز مسكن و آرام بخش اجتناب می كنند، مگر اینكه از لحاظ پزشكى ضرورت داشته باشد. پس خودتان داوطلب سزارین نباشید.

2- تماس پوست با پوست را بلافاصله بعد از زایمان بین مادر و نوزاد فراهم می كنند. خودتان نیز همكاری كرده و تقاضای این تماس را داشته باشید. چون این تماس موجب گرم نگهداشتن نوزاد و شروع زودرس تغذیه با شیرمادر می شود. در این بیمارستان ها با توجه به مزایاى فراوان تغذیه با شیرمادر درساعت اول تولد، حداكثر كمك هاى لازم به شما براى شروع شیردهى در این ساعت خواهد شد.

3- نوزاد را در تمام شبانه روز در كنار شما قرار می دهند كه بتواند به راحتى و با اطمینان وامنیت با شیرمادر تغذیه شود.

4- تغذیه انحصارى باشیرمادر را تشویق می كنند یعنی از دادن هر نوع ماده غذایی مثل آب، آب قند و شیر كمكی به شیرخوار خودداری می كنند مگر اینكه ضرورت پزشكی داشته باشد. این تغذیه انحصاری را تا پایان 6 ماهگی باید ادامه دهید.

5- برای نوزادانی كه به دلایلی امكان تغذیه مستقیم از پستان را ندارند، شیر دوشیده شده مادر را بر حسب وضعیت مكیدن و بلعیدن او یا با لوله معدی، یا با سرنگ، قاشق و فنجان به شیرخوار می دهند. از شیشه و پستانك استفاده نمی كنند.

6- به شما توصیه می كنند كه به علائم گرسنگی شیرخوار به موقع توجه داشته باشید و او را بر اساس میل و تقاضایش بطور مكرر (نه برحسب ساعت) تغذیه كنید تا تولید شیرتان زیاد شود.

7- روش در آغوش گرفتن و به پستان گذاشتن صحیح شیرخوار را به شما آموزش می دهند كه باید بخوبی رعایت كنید.

8- پس از ترخیص در صورت بروز مشكلى در شیردهى با كاركنان بیمارستان تماس بگیرید. آن ها با توجه به اینكه براى حمایت از تغذیه شیرخوار با شیرمادر و حل مشكلات شیردهى آموزش هاى لازم را دیده اند به شما كمك خواهند كرد.