مقدمه ای بر نگارش نامه اداری و رسمی

نکاتی در رابطه با نحوه نامه نگاری اداری و رسمی که پیش از ارسال، باید به آنها دقت نمود.

0
379

وقتی برای اداره و یا ارگان یا شخص مهمی نامه می نویسیم که رابطه کاری با او داریم از نامه اداری استفاده می کنیم در چنین مواردی نمی شود از نامه دوستانه استفاده کرد و این کار نوعی توهین به شخص گیرنده محسوب می گردد. نوشتن نامه اداری چیزی نیست که بتوان به صورت گام به گام آن را آموزش داد بلکه می شود با ذکر نکاتی چند و نشان دادن مثال به نوشتن صحیح آن کمک کرد. همه ما در سال اول متوسطه با نوشتن نامه اداری آشنا شده ایم اما در اینجا با ذکر نکات بیشتری سعی در بهبود نگارش چنین نامه هایی خواهیم داشت.

نکاتی در باب نوشتن نامه اداری:

نامه اداری باید در یک طرف صفحه نوشته شوند ونباید در حاشیه آن ها چیزی نوشت.

– متن نامه باید با نهایت دقت در صحت مطالب تهیه شود.

– متن نامه باید شایسته فرد گیرنده باشد و پست و مقام شغلی و سازمانی فرد گیرنده باید در نظر گرفته شود.

– در نامه های اداری باید شیوایی سخن و روانی مطلب نیز در نظر گرفته شود و از لغات قدیمی و نامانوس نباید استفاده شود.

– از حشو (به کار بردن واژه هایی که هم معنی هستند) خودداری شود.

– در نامه های اداری به هیچ وجه نباید از کلمات و جملات عامیانه استفاده کرد.

– از نشانه های قراردادی (ویرگول, نقطه و . . . ) باید درست و به جا استفاده کرد.

– در نامه های اداری باید از استفاده کردن جملات توهین آمیز, تهدید آمیز و مشکل آفرین خودداری کرد.

– نامه های اداری ترجیحا باید در کاغذ های بزرگ نوشته شود تا امکان ارجاع و حاشیه نویسی داشته باشد.

– نامه حدالامکان باید تایپ شود یا حد اقل با خط خوانا نوشته شود.

– سلسله مراتب باید رعایت شود, مثلا اگر می خواهیم برای اداره ای نامه بنویسیم اولین نفر باید مدیریت مکان مورد نظر باشد. عدم رعایت سلسله مراتب باعث توهین به پایینی ها می شود.

– اگر مخاطب نامه را نمی شناسیم نامه را باید با یک عنوان کلی بنویسیم. در هر اداره یک سیستم تفکیک نامه وجود دارد که باعث ارسال نامه به مکان مورد نظر می شود.

– اگر نامه به وسیله اینترنت مکاتبه شود:

الف) از رنگ های ملایم (مثل آبی) استفاده شود.

ب) تایپ همه نامه با فونت بزرگ یک نوع توهین محسوب می شود.

ج) ارسال تعداد زیادی ایمیل برای یک مکان کار درستی نیست.

اسکلت کلی یک نامه اداری:

– نامه را با نام خدا آغاز می کنیم.

– تاریخ را درج می کنیم.

– موضوع نامه را می نویسیم.

– نام شخص گیرنده را با احترام همراه سمت وی می نویسیم. مثال: جناب آقای جمال زارعی مدیریت محترم سازمان. . . . . . . . . . . یا مدیریت محترم سازمان. . . . . . . . . . . . جناب آقای جمال زارعی

– نامه را با حدود یک سانتی متر از محل طبیعی شروع سطر آغاز می کنیم و بدون طول و تفسیر های اضافی شروع به طرح مشکل می کنیم.

– انتظاری را که از گیرنده نامه داریم محترمانه ذکر می کنیم و اگر توانستیم راه حل یا پیشنهادی ارائه می دهیم.

– دستور نمی دهیم , نامه باید بیشتر جنبه خواهشی داشته باشد.

– نام و مشخصات خود را در پایین نامه سمت چپ می نویسیم و امضا می کنیم.